Bet999: Filippinlarga ega bo’lish uchun mulk Tuproq, Aynan shu erda, Biz bitta bo’lganmiz